Läst 2018

Statistik:
Lästa sidor: 1151                                                 Lästa böcker: 3, noveller: 0
Svenska: 0, engelska: 3                                      Böcker av kvinnor: 3, män: 0, kombo: 0
Nya författare för mig: 0                                       Författare från 1 land
Del i serie: 2 (därav ny: 1, up to date: 0)
3 böcker av amerikanska författare

Januari:
3.      The Iron Daughter - Julie Kagawa  3/5
2.      The Iron King - Julie Kagawa    3+/5
1.      Just Listen - Sarah Dessen   4-/5


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för kommentaren, uppskattar att du tar dig tid :)