tisdag 30 juni 2015

Att följa lärande: Dylan Wiliam

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
Bild lånad från adlibris
Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken är en bok som vi arbetat med på skolan under läsåret. Wiliam har kommit fram till fem nyckelstrategier som kan förbättra elevers skolresultat och som ger redskap för formativ bedömning. De fem nycklarna är egentligen inget nytt, man använder allihop i mer eller mindre grad redan, men ibland utan att reflektera allt för mycket påden. Det är nyttigt att ibland tvingas klargöra för en själv vad man redan gör och vad man behöver tänka mer på. De fem strategierna är att klargöra målen för undervisningen, ta reda på hur det går för eleven, ge bra feedback, använda eleverna som lärresurser för varandra och att ge eleverna redskap för att ta ansvar för sitt eget lärande.

Det är bitvis en ganska tungläst text när Wiliam drar fram forskningen som hans tes bygger på, men att den finns där ger samtidigt det han skriver tyngd. Det som gör att jag tycker att den här boken bättre än många andra är att efter en nyckelstrategi presenterats så följer ett helt smörgåsbord med verktyg på hur man kan lyckas införa strategin i större grad i sin klass. Eftersom varje strategi har flera förslag på metoder som kan hjälpa en förbättra sin undervisning så kan man välja det som passar en bäst och skulle man sedan inte känna sig bekväm med det kan man testa en annan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för kommentaren, uppskattar att du tar dig tid :)